Voeg een slim label toe of verwijder een slim label uit uw lijst met favorieten

  1. Klik in de map Toepassingen op het pictogram Slimme labels.
  2. Markeer een slim label.
    • Om een slim label aan uw favorieten toe te voegen, drukt u op de toets Menu > Markeren als favoriet.
    • Om een slim label uit uw favorieten te verwijderen, drukt u op de toets Menu > Markering als favoriet verwijderen.