Een oproeplogboek verzenden

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Markeer een oproeplogboek.
  3. Druk op de toets Image of the Menu key > Weergeven > Geschiedenis.
  4. Markeer een oproeplogboek.
  5. Druk op de toets Menu > Doorsturen.