Slimme labels maken

 1. Klik in de map Toepassingen op het pictogram Slimme labels.
 2. Druk op de toets Menu > Label maken.
  • Als u een slim label wilt maken met de optie voor het bezoeken van een webpagina, klik dan op Internet in de vervolgkeuzelijst Type. Typ een naam in het veld Naam. Typ in het veld URL een webadres.
  • Als u een slim label wilt maken met de optie voor het bellen van een telefoonnummer, verzenden van een tekstbericht of toevoegen van een telefoonnummer aan een contactpersonenlijst, klik dan op Telefoon in de vervolgkeuzelijst Type. Typ een naam in het veld Naam. Typ een telefoonnummer in het veld Nummer.
  • Als u een slim label wilt maken met de optie voor het verzenden van een e-mail of het toevoegen van een e-mailadres aan een contactpersonenlijst, klik dan op E-mail in de vervolgkeuzelijst Type. Typ een naam in het veld Naam. Typ een e-mailadres in het veld Adres. Om een onderwerp en bericht voor de e-mail te maken, typt u het onderwerp en bericht in de velden Onderwerp en Bericht.
  • Als u een slim label wilt maken met de optie voor het verzenden van een tekstbericht, klik dan op SMS in de vervolgkeuzelijst Type. Typ een naam in het veld Naam. Typ een telefoonnummer in het veld Nummer. Om een bericht voor het tekstbericht te maken, typt u een bericht in het veld Bericht.
 3. Klik op Opslaan.