Coderingsalgoritmen wijzigen voor berichten met S/MIME- of PGP-beveiliging

Als een bericht meerdere ontvangers heeft, gebruikt uw BlackBerry-smartphone het eerste coderingsalgoritme dat is geselecteerd in de lijst en dat door alle ontvangers wordt ondersteund.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > S/MIME of PGP.
  3. Schakel in de sectie Toegestane inhoudcode het selectievakje van een of meerdere toegestane inhoudcodes in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.