Het formaat van S/MIME- of PGP-indicatoren in berichten wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > S/MIME of PGP.
  3. Wijzig in de sectie Algemeen het veld Berichtweergavepictogrammen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.