Woordvervanging voor tekstberichten in- of uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Schakel in de sectie SMS het selectievakje Woordvervanging uitschakelen in of uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.