De BlackBerry Device Software bijwerken

U kunt uw BlackBerry-smartphone gewoon gebruiken wanneer u de BlackBerry Device Software downloadt, maar niet terwijl u de software installeert. Tijdens het installatieproces kan uw smartphone opnieuw worden opgestart of een wit scherm hebben. Verwijder de batterij niet tijdens de update.

Als de beveiliging is ingeschakeld, dient u mogelijk uw wachtwoord meerdere keren te typen tijdens het installatieproces.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u de software via het draadloze netwerk wilt bijwerken, klikt u in het beginscherm op het pictogram Software bijwerken. Als u het pictogram Software bijwerken niet hebt, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Software-updates.
    • Om uw software bij te werken met de BlackBerry Desktop Software, opent u via uw computer de BlackBerry Desktop Software. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
    • Als u de software wilt bijwerken via een website, gaat u op uw computer naar www.blackberry.com/update. Klik op Controleren op updates. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
  2. Volg de instructies op het scherm.

Als u uw software hebt bijgewerkt via het draadloze netwerk en u de vorige versie van de software die tijdelijk is opgeslagen op uw smartphone wilt verwijderen, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Software-updates. Druk op de toets Menu > Resultaat weergeven. Druk op de toets Menu > Downgradegegevens verwijderen.