Een certificaatserver toevoegen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
    • Om een nieuwe certificaatserver toe te voegen, drukt u op de toets Menu > Nieuwe Server. Voeg de informatie over de verbinding voor de certificaatserver toe. Druk op de toets Menu > Opslaan.
    • Als u een certificaatserver wilt verwijderen, markeert u de certificaatserver. Druk op de toets Menu > Verwijderen.