De weergavenaam van een certificaat of PGP-sleutel wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Label wijzigen.
  5. Typ een weergavenaam voor het certificaat of de PGP-sleutel.
  6. Klik op OK.