Een certificaat of PGP-sleutel intrekken

Als u een certificaat of PGP-sleutel intrekt, wordt dit certificaat of deze sleutel alleen ingetrokken in de sleutelopslag van uw BlackBerry-smartphone. Uw smartphone werkt de intrekkingsstatus niet bij voor de certificeringsinstantie, op CRL-servers of op de PGP Universal Server.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Intrekken > Ja.
  5. Wijzig het veld Reden.
  6. Klik op OK.
Markeer een certificaat om de blokkering van een certificaat te annuleren. Druk op de toets Menu > Wachtstand annuleren.