Een certificaat of PGP-sleutel verzenden of verwijderen

Wanneer u een certificaat of PGP-sleutel verzendt, stuurt uw BlackBerry-smartphone de openbare sleutel door, maar niet de bijbehorende persoonlijke sleutel.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
    • Om een certificaat of PGP-sleutel te verzenden, drukt u op de toets Menu > Verzenden via e-mail of Verzenden via PIN.
    • Om een certificaat of PGP-sleutel te verwijderen te stemmen, drukt u op de toets Menu > Verwijderen.