Wijzigen wanneer uw smartphone automatisch wordt vergrendeld met een wachtwoord

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Als u een wachtwoord voor uw BlackBerry-smartphone instelt, kunt u uw smartphone zodanig instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld na een bepaalde periode of wanneer u uw smartphone in een houder plaatst.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Wachtwoord.
    • Wijzig het veld Vergrendelen na als u wilt wijzigen na welke periode uw smartphone automatisch wordt vergrendeld.
    • Schakel het selectievakje Handheld vergrendelen wanneer in houder in als u uw smartphone wilt vergrendelen wanneer u deze in een houder plaatst.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.