Een bestand verzenden

Om een video te verzenden, moet deze in de MMS-modus worden opgenomen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
  2. Zoek en markeer een bestand.
  3. Druk op de toets Menu > Verzenden.
  4. Klik op een berichttype.
  5. Schakel indien nodig Bluetooth-technologie in en kies een toestel of maak een koppeling met een apparaat.