USB-massaopslagmodus in- of uitschakelen.

Als uw BlackBerry-smartphone met een USB-kabel is aangesloten op uw computer maar niet wordt weergegeven als een station op uw computer, moet u mogelijk de USB-massaopslagmodus inschakelen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Opslag.
  3. Druk op de toets Menu > USB-massaopslag inschakelen.
  4. Voer indien nodig het wachtwoord voor uw smartphone in.
Uw smartphone wordt als een station weergegeven op uw computer.

Om de USB-massaopslagmodus uit te schakelen, drukt u op de toets Menu > Verbinding verbreken.