Een invoer- of weergavetaal wijzigen

Om een invoer- of weergavetaal te wijzigen, moet de taal al op uw BlackBerry-smartphone zijn geïnstalleerd. Als de taal die u wilt gebruiken niet op uw smartphone is geïnstalleerd, kunt u het kunnen toevoegen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Taal.
  3. Klik voor elk veld in de vervolgkeuzelijst op de taal die u wilt gebruiken.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.