De melding voor een Bluetooth-verbinding in- of uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Druk op de toets Menu > Opties.
    • Schakel het selectievakje LED-verbindingsindicator uit als u de melding voor de Bluetooth-verbinding wilt uitschakelen.
    • Schakel het selectievakje LED-verbindingsindicator in als u de melding voor de Bluetooth-verbinding wilt inschakelen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.