Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Een punt invoegen (.)

Druk twee keer op de toets Space. Het volgende woord begint dan met een hoofdletter.

Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-mailadres

Druk op de toets Space.

Hoofdletter invoeren

Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt weergegeven.

Hoofdlettervergrendeling inschakelen

Druk op de toets Alt en de rechtertoets Shift. Om hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker- of rechtertoets Shift.

Een symbool typen

Druk op de toets Symbol-toets. Typ de letter die onder het gewenste symbool verschijnt.

Het andere teken invoeren dat op een toets staat

Druk op de toets Alt en de tekentoets.

Een accent of speciaal teken typen

Houd de lettertoets ingedrukt en schuif uw vinger op het trackpad naar links of rechts. U kunt bijvoorbeeld een ü typen door U ingedrukt te houden en met uw vinger naar links te schuiven tot ü wordt weergegeven. Laat de lettertoets los als het teken met een accent of een speciaal teken wordt weergegeven.

Een nummer typen in een tekstveld

Houd de Alt-toets ingedrukt en druk op de nummertoets.

Een nummer typen in een nummerveld

Druk op een nummertoets. U hoeft niet te drukken op de toets Alt.

Nummervergrendeling inschakelen

Druk op de toets Alt en de linkertoets Shift. Om nummervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker- of rechtertoets Shift.

Een regel tekst markeren

Druk op de linker- of rechtertoets Shift en schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad.

Tekst teken voor teken selecteren

Druk op de linker- of rechtertoets Shift en schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad.

Gemarkeerde tekst knippen

Druk op de linker- of rechtertoets Shift en op de toets Backspace/Delete.

Gemarkeerde tekst kopiëren

Druk op de toets Alt en klik met het trackpad.

Tekst plakken

Druk op de linker- of rechtertoets Shift en klik op het trackpad.