Informatie over roamen en internationaal roamen

In de meeste gevallen zoekt uw BlackBerry-smartphone automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u het dekkingsgebied van uw serviceprovider verlaat. Soms moet u mogelijk aanmeldingsgegevens invoeren voordat u toegang tot het mobiele netwerk krijgt. Tijdens roamen wordt een driehoekige roamingindicator weergegeven boven aan het beginscherm.

Als uw smartphone een SIM-kaart heeft, moet uw serviceprovider mogelijk uw SIM-kaart instellen voor roamingservices voordat u kunt roamen.

Als uw smartphone doorgaans verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw smartphone internationaal roamen ondersteunt, hebt u mogelijk een SIM-kaart van uw serviceprovider nodig die geschikt is voor internationaal roamen. Uw telefoonnummer blijft hetzelfde wanneer u internationaal reist.

Neem voor meer informatie over roaming en roamingtarieven contact op met uw serviceprovider.