Controleren met welke draadloze netwerken uw smartphone verbinding kan maken

De soorten netwerken die worden vermeld, zijn geen netwerkverbindingen. Dit zegt alleen iets over de mogelijkheid van uw BlackBerry-smartphonemodel om verbinding te maken met deze netwerken. Meer informatie over de draadloze netwerken waarmee uw smartphone verbinding maakt, vindt u in het boekje veiligheids- en productinformatie voor uw smartphone.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Info over toestelversies.De soorten netwerken waarmee uw smartphone verbinding kan maken, staan in de haakjes na uw smartphonemodel.