Wijzigen waar door u gedownloade apps worden opgeslagen

Om uw gedownloade apps gemakkelijker te vinden, kunt u instellen dat ze in een bepaalde map worden weergegeven, inclusief mappen die u maakt.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Menu > Opties.
  2. Wijzig het veld Downloadmap.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.