Meldingen voor smartcardverbindingen uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Smartcard.
  3. Schakel het selectievakje Indicator LED-sessie uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u de melding voor smartcardverbindingen wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje Indicator LED-sessie.