Een certificaat importeren van een smartcard

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten.
  3. Druk op de toets Menu > Smartcard-certificaten importeren.
  4. Voer uw smartcardwachtwoord in.
  5. Schakel het selectievakje naast een certificaat in.
  6. Klik op OK.
  7. Voer het wachtwoord voor sleutelopslag in.
  8. Klik op OK.