Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Wi-Fi-netwerk.
  3. Als u verbinding wilt maken met een openbare hotspot of met een Wi-Fi-netwerk waarvoor geen verificatie is vereist, schakelt u het selectievakje Alleen niet-beveiligde netwerken weergeven in.
  4. Klik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
  5. Als het Wi-Fi-netwerk verificatie vereist, typ dan het wachtwoord voor het netwerk.
De naam van het Wi-Fi-netwerk wordt boven aan het beginscherm weergegeven.