Blokkeren van pop-ups op webpagina's uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Schakel in de sectie Webinhoud het selectievakje Pop-ups blokkeren uit.