Een map voor bladwijzers voor webpagina's toevoegen of verwijderen of de naam ervan wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Bladwijzers.
  3. Markeer een map voor bladwijzers.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Submap toevoegen om een map voor bladwijzers toe te voegen.
    • Klik op Mapnaam wijzigen om de naam van een map voor bladwijzers te wijzigen. Typ een nieuwe naam voor de map. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Klik op Map verwijderen om een map voor bladwijzers te verwijderen.