Een nummer in een afspeellijst verplaatsen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Muziek.
  2. Klik op Afspeellijsten.
  3. Klik op een standaardspeellijst.
  4. Markeer een muzieknummer.
    • Om de locatie van het nummer in de afspeellijst te wijzigen, drukt u op de toets Menu > Verplaatsen. Navigeer naar de nieuwe locatie. Druk op de toets Menu > Verplaatsen voltooien.
    • Om het muzieknummer van de afspeellijst te verwijderen, drukt u op de toets Menu > Verwijderen > OK.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.