Een item toevoegen aan Woordvervanging

 1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
 2. Klik op Typen en taal > Woordvervanging.
 3. Druk op de toets Menu > Nieuw.
 4. Typ in het veld Vervangen de tekst die u wilt vervangen.
 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Door:
  • Typ de vervangende tekst.
  • Druk op de toets Menu > Macro invoegen als u een macro wilt invoegen, bijvoorbeeld de huidige datum of tijd.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de hoofdletters van de tekst wilt handhaven zoals u deze typt, wijzigt u het veld Hoofdletters in Zoals ingevoerd.
  • Als u het hoofdlettergebruik van de tekst wilt bepalen op basis van de context, wijzigt u het veld Hoofdletters in Slimme hoofdletters.
 7. Wijzig de taal in het veld Taal.
 8. Druk op de toets Menu > Opslaan.