Een woord in de aangepaste woordenlijst toevoegen, wijzigen of verwijderen

U kunt woorden aan de aangepaste woordenlijst toevoegen, zodat de BlackBerry-smartphone het woord herkent als u de spelling controleert.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Aangepaste woordenlijst.
    • Om een woord toe te voegen aan de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets Menu > Nieuw. Typ een woord of een lettercombinatie. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Om een woord te wijzigen in de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets Menu > Bewerken. Wijzig het woord. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Om een woord te verwijderen uit de aangepaste woordenlijst, markeert u het woord. Druk op de toets Menu > Verwijderen.