De gevoeligheid van het trackpad instellen

U kunt instellen hoe het trackpad op aanrakingen reageert. Een hoog gevoeligheidsniveau vereist minder druk dan een lager gevoeligheidsniveau; 20 is het minst gevoelig, terwijl 100 het gevoeligst is. Een gevoeligheidsniveau van 20 wordt door gebruikers als het gemakkelijkst ervaren wanneer zij de smartphone voor het eerst gebruiken.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Gevoeligheid trackpad.
  3. Wijzig het veld Horizontale gevoeligheid en het veld Verticale gevoeligheid.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.