Trackpadgeluiden in- of uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Gevoeligheid trackpad.
  3. Schakel het selectievakje Geluid bij rollen in of uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.