Opties voor spellingcontrole wijzigen

U kunt het soort en het aantal woorden dat de spellingcontrole controleert wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de afkortingen of woorden van één letter niet worden gecontroleerd. U kunt ook uw BlackBerry-smartphone zodanig instellen dat de spelling automatisch wordt gecontroleerd voordat u een e-mail verzendt.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Spellingcontrole.
  3. Verander een of meer opties.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.