Mediabestanden sorteren

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Om video's te sorteren, klikt u achtereenvolgens in het beginscherm op het pictogram Media en op het pictogram Video's. Markeer een video.
    • Om afbeeldingen te sorteren, klikt u achtereenvolgens in het beginscherm op het pictogram Media, op het pictogram Afbeeldingen en op de map Afbeeldingenbibliotheek.
    • Om spraakmemo's te sorteren, klikt u in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Spraakmemo's. Markeer een spraakmemo.
  2. Druk op de toets Menu > Sorteren op.
  3. Klik op een sorteeroptie.