Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry-smartphone heeft een of meer sneltoetsen aan de zijkant van de smartphone. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Sneltoets.
  3. Wijzig het veld Sneltoets opent.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.