Snelkoppelingen: telefoon

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Uw beltoon wijzigen

Druk in het beginscherm op de toets Send Send.Druk op de toets Menu > Beltonen.

Voicemail controleren

Druk op 1 en houd deze toets vast.

Een snelkiesnummer instellen voor een contactpersoon

Houd in het beginscherm of in de telefoontoepassing de toets ingedrukt waaraan u een snelkiesnummer wilt toewijzen.

Een extensie toevoegen aan een telefoonnummer

Druk op de toets Alt en X. Typ vervolgens het toestelnummer.

Een letter in het veld voor een telefoonnummer typen

Druk op de toets Alt en de lettertoets.

Een plusteken (+) invoegen tijdens het typen van een telefoonnummer

Druk op O.

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen

Druk op de toets Luidspreker op het toetsenbord.

Stoppen met luisteren naar een oproep bij gebruik van een draadloze headset

Druk op de toets Luidspreker op het toetsenbord.

Het actieve telefoonnummer wijzigen

Druk in het beginscherm op de toets Send Send.Klik op uw telefoonnummer boven in het scherm. Klik op een telefoonnummer.