Een oproep in de wachtstand zetten

Als uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een oproep niet in de wachtstand zetten.
Druk tijdens een oproep op de toets Menu > In wacht.
U kunt een gesprek hervatten door op de toets Menu > Hervatten te drukken.