Het geluid dempen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de toets Dempen rechts op uw smartphone.
Druk opnieuw op de Mute-toets om het dempen op te heffen.