Informatie over berichtenclassificaties

Als uw BlackBerry-smartphone hoort bij een e-mailaccount dat gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt en de systeembeheerder berichtenclassificaties instelt, past de BlackBerry Enterprise Server een minimumset van beveiligingsacties toe op elk bericht dat u opstelt, doorstuurt of beantwoordt, op basis van de classificatie die u aan het bericht toewijst. De systeembeheerder geeft aan welke berichtenclassificaties u kunt gebruiken.

Als u een bericht ontvangt dat gebruikmaakt van berichtenclassificaties, kunt u de verkorte classificatie weergeven in de onderwerpregel van het bericht en de volledige beschrijving van de classificatie in de hoofdtekst van het bericht. Ook kunt u de verkorte classificatie en de volledige beschrijving van de classificatie van een verzonden bericht bekijken in de map Verzonden items.