Veilige modus inschakelen

U kunt de veilige modus inschakelen om te voorkomen dat toepassingen van derden automatisch worden uitgevoerd wanneer u uw BlackBerry-smartphone opstart. In deze veilige modus kunt u problemen oplossen met ongewenste toepassingen of deze verwijderen.
  1. Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
  2. Houd zodra het rode LED-lampje uitgaat de toets Escape ingedrukt terwijl de smartphone aan het laden is.
  3. Klik op OK wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven.
Wanneer de veilige modus is ingeschakeld, verschijnt een veilige modusindicator boven aan het beginscherm waarin de toestelstatus wordt weergegeven.
Herhaal stap 1 om de veilige modus uit te schakelen.