De service wijzigen waarmee uw smartphone certificaten downloadt

Afhankelijk van uw organisatie kunt u mogelijk de service die uw BlackBerry-smartphone gebruikt om certificaten te downloaden, niet wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag.
  3. Wijzig het veld Certificaatservice.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.