Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten

Als u een standaardgeadresseerde instelt, wordt bij het verzenden van een diagnoserapport, het rapport door uw BlackBerry-smartphone naar die geadresseerde gestuurd. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt opgeven.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk.
  3. Druk op de toets Menu > Diagnostische test.
  4. Druk op de toets Menu > Opties..
  5. Typ de gegevens van de contactpersoon.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.