Een BlackBerry ID maken

Als u een BlackBerry ID maakt, mag u zelf kiezen welk e-mailadres u voor uw BlackBerry ID wilt gebruiken. Het is niet nodig dat het e-mailadres is toegevoegd aan uw smartphone.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Ga op een computer naar www.blackberry.com/blackberryid. Klik op Schrijf u in voor een BlackBerry ID.
    • Wanneer u een BlackBerry PlayBook-tablet of een BlackBerry-smartphone met BlackBerry 7 instelt, klikt u op Een BlackBerry ID maken.
  2. Volg de instructies op het scherm.