Een op uw smartphone opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
  2. Zoek een certificaat of PGP-sleutel en klik erop.
  3. Selecteer het certificaat of de PGP-sleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Certificaat importeren of PGP-sleutel importeren.
    • Markeer het certificaat of de PGP-sleutel om het certificaat of de PGP-sleutel weer te geven. Druk op de toets Menu > Certificaat weergeven of PGP-sleutel weergeven.
    • Markeer het certificaat of de PGP-sleutel om het certificaat of de PGP-sleutel te vertrouwen. Druk op de toets Menu > Certificaat vertrouwen of PGP-sleutel vertrouwen.