Vertrouwelijke toepassingsgegevens uit het tijdelijke smartphonegeheugen verwijderen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen.
  3. Als u vertrouwelijke gegevens voor alle toepassingen wilt verwijderen, klikt u in de sectie Geheugen dat wordt opgeschoond op Opschonen.