Wijzigingen aanbrengen wanneer uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert uit het tijdelijke smartphonegeheugen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen.
    • Schakel het selectievakje Opschonen na plaatsing in houder uit als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry-smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert wanneer u uw smartphone in een houder plaatst.
    • Als u wilt voorkomen dat uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert wanneer uw smartphone gedurende een bepaalde tijdsperiode inactief is gebleven, schakelt u het selectievakje Opschonen indien inactief uit.
    • Wijzig het veld Time-out bij inactief om in te stellen hoe lang uw smartphone dient te wachten met het verwijderen van vertrouwelijke gegevens nadat u uw smartphone voor het laatst hebt gebruikt.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.