Een limiet instellen voor pogingen om het smartphonewachtwoord op te geven

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Wachtwoord.
  3. Wijzig het veld Aantal wachtwoordpogingen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.