Informatie over het smartphonewachtwoord

Er zijn diverse soorten wachtwoordbeveiliging die u op uw BlackBerry-smartphone kunt gebruiken.

Smartphonewachtwoord:

U kunt een smartphonewachtwoord instellen om uw smartphone te beschermen tegen onbevoegd toegang en onbevoegd gebruik, en u kunt instellen dat uw smartphone automatisch wordt vergrendeld als deze een bepaalde tijd niet is gebruikt. U moet uw smartphonewachtwoord invoeren om uw smartphone te ontgrendelen. Als u het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel vergeet, kan dit niet worden achterhaald. Als u het toegestane aantal wachtwoordpogingen overschrijdt, verwijdert uw smartphone om veiligheidsredenen alle uw smartphonegegevens en vraagt u om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Nadat u een BlackBerry ID hebt gemaakt, kunt u één e-mailadres en wachtwoord gebruiken om u aan te melden bij alle BlackBerry-producten en -diensten waarvoor BlackBerry ID wordt ondersteund. Als u het toegestane aantal pogingen om aan te melden met BlackBerry ID overschrijdt, wacht dan tot de beveiligingsvergrendeling is afgelopen voordat u opnieuw probeert aan te melden. Als u uw BlackBerry ID-wachtwoord opnieuw wilt instellen, ga dan naar www.blackberry.com/blackberryid.

Wachtwoordbeheer

U kunt Wachtwoordbeheer (Afbeelding van pictogram voor Wachtwoordbeheer) gebruiken om wachtwoordgegevens, zoals uw wachtwoorden voor online bankieren, op te slaan. Wachtwoordbeheer codeert uw wachtwoordgegevens en decodeert deze wanneer u het wachtwoord voor Wachtwoordbeheer invoert. Onthoud dat u mogelijk ook uw smartphonewachtwoord nodig hebt voordat u toegang tot Wachtwoordbeheer krijgt. Als u het toegestane aantal pogingen om Wachtwoordbeheer te openen overschrijdt, zijn de Wachtwoordbeheer-gegevens niet meer toegankelijk tenzij u uw smartphonegegevens herstelt. Nadat u uw smartphonegegevens hebt hersteld, wordt u, wanneer u probeert Wachtwoordbeheer te openen, gevraagd een Wachtwoordbeheer-wachtwoord te maken. Daarna wordt u gevraagd het oude Wachtwoordbeheer-wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot oude wachtwoordgegevens.

Uw gegevens herstellen

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.