Automatisch de status van uw certificaat voor verificatie controleren

Voor deze taak moet u een smartcard en een wachtwoord gebruiken om uw BlackBerry-smartphone te ontgrendelen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Wachtwoord.
  3. Stel het veld Gebruikersverificatie indien nodig in op Smartcard.
  4. Wijzig het veld Controleren status van certificaat.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als uw smartphone de status van uw certificaat voor verificatie controleert en dit certificaat ingetrokken of verlopen blijkt te zijn, wordt uw smartphone vergrendeld.