Vereisten: gebruik van certificaten voor verificatie