Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw smartphone is vergrendeld

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Weergave > Bericht in vergrendelscherm.
  3. Typ de tekst die op het scherm moet verschijnen wanneer uw smartphone is vergrendeld.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.