Informatie over pictogrammen van e-mailaccounts

Afhankelijk van uw beheerder of abonnement kunt u uw BlackBerry-smartphone bijvoorbeeld koppelen aan een zakelijk e-mailaccount en één of meer persoonlijke e-mailaccounts. Als u uw smartphone aan meer dan één e-mailaccount koppelt, kunnen naast het hoofdpictogram Berichten meerdere pictogrammen van e-mailaccounts op uw smartphone worden weergegeven. Ga voor meer informatie over het koppelen van uw smartphone aan meer dan één e-mailaccount naar www.blackberry.com/docs/smartphones en klik op de koppeling onder E-mail instellen.

Afhankelijk van uw thema kan een afzonderlijk pictogram worden weergegeven voor tekstberichten.